رآکتور تحت فشار

راکتور

  راکتور شیمیایی یکی از بخش های اصلی و اساسی هر واحد صنعتی شیمیایی است که در این دستگاه واکنش یا واکنش های شیمیایی مختلفی مانند ترکیب شدن، تجزیه شدن و یا تبدیل جهت تولید محصول مورد نظر انجام می گیرد. راکتور های شیمیایی که انواع مختلفی از نظر نوع و کارایی دارند ممکن است […]

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.