راکتور آزمایشگاهی یک لیتری فشار 60بار دمای 250 درجه سانتی گراد روغن داغ با دور 3000RPM با مگنت درایو، ساخته شده برای داشگاه محقق اردبیلی اسفند 1400

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.