سولفات آمونیوم

سولفات آمونیوم

سولفات آمونیوم

 • سولفات آمونیوم Ammonium sulfate با فرمول شیمیایی NH4)2SO4) یک نمک معدنی و غیر آلی با کارایی بسیار زیاد در بخش کشاورزی و بسیاری از صنایع می‌باشد.
 • مهمترین کاربرد سولفات آمونیوم، تهیه کودهای ازته کشاورزی است. کود سولفات آمونیوم حاوی ۲۱% ازت به شکل یون آمونیوم و ۲۴% گوگرد محلول در آب به شکل سولفات است.

 

از جمله کاربردهای این کود در کشاورزی:
 • اصلاح و کاهش pH خاک های قلیایی
 • تأمین ازت و گوگرد مورد نیاز برای رشد گیاهان

 

انواع اشکال موجود

نمک آمونیوم سولفات معمولاً در دو شکل کریستالی و گرانولی تولید و عرضه می‌شود و رنگ آن می‌تواند از سفید تا بژ تغییر کند:

کریستالی

 

گرانولی

 

 • ازت یا همان نیتروژن فراوان‌تـرین عنـصر مـوجود در جو است.
 • نیتروژن پر مصرف‌ترین عنـصر توسط گیاهان نیز می‌باشد، که به صورت یون‌های نیترات و آمونیم و اوره از طریق ریشه‌ها جذب می‌شود.
 •  این یون‌ها پس از انتقال به برگ‌ها در سنتز اسیدهای آمینه مشارکت و در نهایت پروتئین‌ها را ایجاد می‌کنند.
 • ازت بخش مـهمی از ترکیبات آلی گیاهان همانند رنگدانه کلروفیل و کوآنزیـم‌ها را تشکیل می‌دهد.
 • ماده مغذی ازت رشد رویشی درخت را تحریک کرده و در صورت مصرف زیاد منجر به ایجاد بافت‌های نرم و افزایش پاجوش و تنه جوش در درخت شده و بر فرآیند تولید محصول اثر معکوس می‌گذارد.
 • بنابراین همواره باید مقدار بهینه از کودهای ازته مورد استفاده قرار گیرد تا بهترین تأثیر را بر نحوه عملکرد گیاهان داشته باشد.

 

 

 

 • سولفات آمونیوم در درجه اول برای مواردی که به ازت و گوگرد به عنوان ماده مکمل خاک و برای تأمین نیاز گیاهان در حال رشد نیاز است، مصرف می‌شود.
 • گرچه کود سولفات آمونیوم حاوی 21% ازت بوده و کودهای دیگری وجود دارند که حاوی درصد ازت بیشتری هستند (بعنوان مثال اوره حاوی 46% ازت می باشد)،
 • اما ازت موجود در این کود  هدر رفت و آب شویی بسیار کمتری نسبت به سایر کودهای ازته دارد.

 

 • به علاوه کود حاصل یک منبع عالی از گوگرد می‌باشد که چندین عملکرد اساسی در گیاهان به خصوص تولید پروتئین‌ها دارد.

 

تولید سولفات آمونیوم

 • این ماده از طریق واکنش بین آمونیاک و سولفوریک اسید و بر اساس واکنش زیر تولید می‌شود:

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

 • سولفوریک اسید به درون راکتوری که با گاز آمونیاک پر شده، اسپری می‌شود.
 • در این روش سولفات آمونیوم جامد شکل می‌گیرد.
 • گرمای واکنش بین اسید سولفوریک و گاز آمونیاک، تمام آب موجود در سیستم را تبخیر می‌کند.
 • پس از آن سولفات آمونیوم تولیدی به واحد گرانول‌سازی هدایت شده تا با توجه به سایز مورد نظر دانه‌بندی شود.

 

 

 • تولید آمونیوم سولفات در ایران از سال 1972 تا 2016 به بیش از 30 هزار تن در سال رسیده است که نشان از افزایش بازار مصرف آن دارد.

 

 

 

مراجع:

https://shayankar.ir

https://insights.thyssenkrupp-industrial-solutions.com

https://ammonium-sulfate.net

درباره نویسنده

RafeaAdmin

بدون دیدگاه

گذاشتن دیدگاه

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.