فرمانتور

فرمانتور یا بیورآکتور

فرمانتور (فرمنتور یا بیورآکتور) یک مخزن بسته با تجهیزات مورد نیاز برای هوادهی، همزدن، کنترل دما و pH است. فرمانتور برای تولید تجاری در صنایع تخمیری، تجهیزی است که در آن یک سوبسترا یا ماده کم ارزش به وسیله سلول‌های زنده یا آنزیم‌ها تبدیل به مواد با ارزش بالا می‌شود. کوچکترین فرمنتور معمول در مقیاس […]

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.